تبلیغات
دارابکلا در قله بصیرت

قسمت سوّم نسیم «شعبانیَهة» (11)

قسمت سوّم نسیم «شعبانیَهة» (11) 
واکاوی بازتاب داخلی انتخاب آیه الله جنّتی برای تصدّی کرسی ریاست مجلس خبرگان رهبری
ارسالی از سوی حجت الاسلام دکتر سید حسین شفیعی دارابی     بنام پروردگار بصیر و دوستدار اهل بصیرت. در جهت وفاء به وعدة داده شده در فراز پایانی از قسمت اوّل «نسیم شعبانیّة 11»، در این نوشته، به واکاوی بازتاب داخلی «انتخاب آیه الله جنّتی برای تصدّی کرسی ریاست مجلس خبرگان رهبری» می پردازم. ناگفته پیداست که عرصة سخن در این راستا، بسیار گسترده است؛ زیرا از آغازین لحظات پس از انجام این انتخاب حاکی از بصیرت و هشیاری اکثریّت قریب به اتّفاق نمایندگان منتخب مردم در مجلس خبرگان رهبری، شاهد نشر سخنانی از سوی چهره ها و احزاب سیاسی در داخل کشور عزیزمان بوده ایم؛ قطعا بیان همة آنها در قالب این نوشتة کوتاه، امری غیر ممکن می باشد؛ بدین جهت، به صورت فشرده در قالب نکات ذیل، به بخشی از بازتاب های داخلی این انتخاب اشاره می نمایم:
نکتة اوّل: بی تردید، بازتاب داخلی این انتخاب، در قالب دو ساحت مخالف و موافق قابل واکاوی است؛ طبیعی این بود که طیف حامی جناب هاشمی رفسنجانی و مجموعة اشخاص و احزاب مدّعی اصلاحات و دولت مردان هم نوای با آنان، از این انتخاب سخت ناراحت باشند؛ چه آنکه تمام تلاش آنان در دورة تبلیغات کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری بر این نکته متمرکز بود که آیت الله جنّتی، در کنار آیت الله یزدی و آیت الله مصباح از راهیابی به مجلس خبرگان باز بماند؛ امّا برخلاف خواست آنان، این یار دیرن امام و رهبری به عنوان شانزدهمین فرد منتخب مردم تهران برگزیده شد و به مجلس خبرگان راه یافت؛ 
نکتة دوّم: شواهد فراوانی حکایت از این دارد که راهیابی این بزرگوار به مجلس خبرگان رهبری به مذاق طیف های یاد شده خوش نیامد؛ زیرا آنان از سوئی کوشیدند تا خود را پیروز مطلق در عرصة مجلس خبرگان جلوه دهند؛ اینست که می بینیم: سایت «انتخاب» (از جمله سایت های نزدیک به جناب هاشمی رفسنجانی) نوشت: «بی‌شک می‌توان پیروز بزرگ انتخابات مجلس خبرگان را همین لیست (مورد حمایت جناب ایشان) دانست، چون با وجود تمام بی‌اخلاقی‌ها و حملات نا‌جوانمردانه علیه «خبرگان مردم»، باز هم اکثریت قاطع با این لیست بود. به صورتی که تنها در تهران نفر آخر جز این لیست نبود و در سرتاسر ایران هم 52 نفر از لیست خبرگان مردم وارد مجلس 88 نفره خبرگان شده‌اند؛ پس اغراق نیست اگر بگوئیم پیروز بزرگ انتخابات خبرگان این دوره شخص آیت الله هاشمی رفسنجانی است»؛ امّا از ناحیة دیگر، تلاش نمودند، حتّی از اعتراف به راه یابی آیت الله جنّتی به مجلس خبرگان دریغ ورزند؛ شاهد صدق این مدّعا اینکه: روزنامه آرمان (= روزنامه معروف به روزنامه خانوادگی جناب هاشمی رفسنجانی)، در شماره روز 10 اسفند خود، عکس 15 نفر از منتخبان تهران را در صفحه اول قرار داد و عکس آیت الله جنتی را در میان منتخبان تهران قرار نداد!!!؛
نکتة سوّم: نشر مصاحبه های مختلف در روزنامه های وابسته به طیف های مذکور و تییترهای اصلی ثبت شدة در آنها، به خوبی گویای این نکته است که پس از پایان پنجمین دورة انتخابات خبرگان رهبری، طرح افزایش هجمه به آیت الله جنتی و محرومیّت وی از ریاست مجلس خبرگان رهبری بلکه از عضویّت در هیئت رئیسة این مجلس در دستور کار مخالفان خطّ اصولگرایان و شخص ایشان قرار گرفته بود؛ می توان گفت: آخرین تیر در ترکش این طیف در این راستا، در قالب مطرح ساختن نامزدی آیت الله ابراهیم امینی برای تصدّی ریاست مجلس خبرگان رهبری تجلّی یافت؛ اینست که می بینم: روزنامه هایشان با تیتر قرار دادن جملة «نزدیكترین مشی فكری به آیت ا...هاشمی می ‌آید» از حضور آیت الله امینی برای نامزدی ریاست خبرگان استقبال کردند؛ امّا وقتیکه آنان از رأی بالا و قاطع نمایندگان مرم به آیت الله جنّتی برای تصدّی ریاست این مجلس مطّلع شدند، دچار حیرت و سرگردانی عجیب و مواجه با شوک سیاسی شدند؛ زیرا با این انتخاب، همة آنچه را که از ماه ها قبل بافته بودند را از دست رفته یافتند؛ از باب نمونه: روزنامة «قانون» (یکی از روزنامه های به اصطلاح اصلاح طلب) در روز پنجشنبه نوشت: «با انتخاب آیت الله جنتی به ریاست خبرگان، بدنه اجتماعی مان سرخورده میشود!!!؛ این تصورکه خبرگان دراختیار ماست ازاساس غلط بود؛ وقتی نماینده طیف هاشمی، اینجور بازی را واگذارکرد، یعنی اوضاع بیش ازدور قبل به نفع یاران جنتی است؛ اگریزدی ومصباح رامردم تهران كنار زدند،"چندین مصباح ویزدی دیگر"رامردم"شهرستان‌ها"واردمجلس كردند»؛ 
نکته چهارم: در قبال طیف مخالف، اشخاص و احزاب اصولگرا، از این انتخاب بسیار خرسند گردیده اند؛ و اذعانشان به عنایت الهی و حضرت مهدی (علیه السّلام) بر خنثی ساختن نقشه های معاندان امام  و رهبری و حفظ انقلاب اسلامی از آسیب های خطرناک داخلی و خارجی، افزایش یافت؛ حجم نوشته های حاکی از این خرسندی نیز بسیار فراوان است؛ از باب نمونه، تنها به بخشی از دو نوشتة ذیل بسنده می نمایم:
1- آقای حسین شریعتمداری، ضمن درج عنوان «با انتخاب برگزیدگان ملّت، خار چشم انگلیس رئیس مجلس خبرگان شد» در آغازین صفحة روزنامة کیهان، در یادداشت روزانة خود در این روزنامه، مطالب تحلیلی زیبائی را در این راستا به رشتة تحریر در آورد؛ در بخشی از آن می خوانیم: «یک خبر موثق حکایت از آن دارد که نمایندگان مجلس خبرگان برای آقای جنتی توضیح داده بودند قصد دارند با انتخاب ایشان، پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده‌ای به دشمنان بیرونی، مخصوصا انگلیس و آمریکا بدهند که حجم انبوهی از تبلیغات رسانه‌ای خود را به پیشگیری از حضور آیت‌الله جنتی در مجلس خبرگان اختصاص داده بودند، چه رسد  به ریاست ایشان بر این مجلس. خبرها حاکی از آن است که آیت‌الله جنتی علی‌رغم میل باطنی و خواست شخصی خود و صرفا برای سامان دادن به حرکتی که از ماهیت انقلابی و ضداستکباری مجلس خبرگان رهبری حکایت می‌کند، نامزدی برای ریاست مجلس خبرگان را پذیرفته‌اند»؛
2- آقای عماد آبشناس (رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی آموزشگاههای رایانه) نیز با نوشتن مقاله ای با عنوان «انتخاب معنا دار آیت الله جنتی به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری»، به واکاوی این انتخاب پرداخت؛ در بخشی از نوشتة ایشان نیز میخوانیم: «انتخاب آیت الله جنتی به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری و عدم حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در هیات رئیسه این مجلس را شاید بتوان بمب خبری اولین انتخابات در این مجلس جدید به حساب آورد. گو اینکه این انتخاب را می توان نوعی تو دهنی و یا دهن کجی مجلس خبرگان رهبری به رسانه های غربی که تلاش داشتند با تبلیغات خود آیت الله جنتی را از مجلس خبرگان رهبری حذف کنند به حساب آورد، ولی نکته مهم تر آن است که ساختار هیات رئیسه این مجلس نشان می دهد علیرغم همه تبلیغات و ادعاهایی که مبنی بر حذف اصولگرایان تندرو شده بود این اصولگرایان هستند که بر مجلس خبرگان رهبری تسلط دارند. نه اصلاح طلبان — نه میانه رو ها و نه حتی اصولگرایان میانه بلکه اصولگرایان تندرو هستند که اکثریت مطلق را در این مجلس در اختیار دارند. البته بنده در مقاله ای قبل از انتخابات این مجلس در سایت «اسپوتنیک» پیش بینی کرده بودم که تصور تغییر ساختار قدرت در مجلس خبرگان رهبری به دلیل نوع اعضای آن تصور عبثی است ولی می توانم بگویم انتخاب آیت الله جنتی به عنوان رئیس این مجلس خود بنده را نیز شوکه کرد».
نکتة پایانی: ضمن تشکّر از نمایندگان مردم مؤمن، انقلابی، و ولایتمدار ایران اسلامی از این انتخاب بسیار مناسب، امّید بخش و حماسه آفرین؛ در این نیمه شب از سوّمین جمعة ماه پرفضیلت شعبان از درگاه حضرت حقّ مسئلت می کنم: به همگان بصیرتی عطا فرماید تا هیچگاه از دست یابی به انتخابی مناسب، سعادت آفرین، و تضمین کنندة فرجامی خوش محروم نمانیم. ان شاء الله.  (حوزة علمیّة قم/ سیّد حسین شفیعی دارابی/ دقیقة 45 بامداد پنجشنبه: 6/ 3/ 1395ش= نوزدهم ماه شعبان 1437ق).

تاریخ ارسال : جمعه 7 خرداد 1395  07:27 ق.ظ  | نویسنده :   قله بصیرت

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.